Ενεργοποίηση υπηρεσίας προσωπικών ιστοσελίδων

By | 29 Ιουλίου 2015

Το ΚΥΤΕΠ αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του και προκειμένου να εξυπηρετήσει το ακαδημαϊκό κοινό, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού ιστότοπου απευθυνόμενη στα μόνιμα μέλη του Ιδρύματος (καθηγητές/διοικητικούς/ΕΤΕΠ).

Η διαχείριση του ιστότοπου, γίνεται μέσω της διάσημης πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress