Αρχική

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο προσωπικών σελίδων των χρηστών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  Σε ποιους απευθύνεται

Η υπηρεσία φιλοξενίας των προσωπικών ιστοσελίδων, απευθύνεται στα μόνιμα μέλη του Ιδρύματος (καθηγητές/διοικητικούς/ΕΤΕΠ).

Η προσωπική σελίδα του κάθε χρήστη μπορεί να βρεθεί στη μορφή: http://users.teiwm.gr/username όπου ‘username’ είναι το αντίστοιχο username του κάθε χρήστη.

Οδηγίες Χρήσης

Η διαχείριση του ιστότοπου, γίνεται μέσω της διάσημης πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress .

wp-tutorialΕπιλέγοντας το μενού βοηθήματα μπορείτε να βρείτε υλικό με οδηγίες χρήσης και διαχείρισης της πλατφόρμας.

Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος που παρέχεται σε κάθε χρήστη  για τη φιλοξενία των σελίδων και τα δεδομένα, είναι 100ΜΒ με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος προς το ΚΥΤΕΠ (για τη διευκόλυνση του διδακτικού/ερευνητικού/διοικητικού έργου).

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής για να συμπληρώσετε σχετική αίτηση.

Όροι Χρήσης

Η ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαχείριση της πλατφόρμας καθώς και την επιμέλεια της ανανέωσης των σελίδων βαραίνει αποκλειστικά τον κάθε χρήστη και θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Χρήσης καθώς και τον Κανονισμό Χρήσης του ΕΔΕΤ.