Αρχική

 Δρ. Κωνσταντίνος  Ι. Σαχπάζης
Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός,
BEng Πολιτικού Μηχανικού UK (1st Class Hons, Distinction)
Δίπλωμα Γεωλόγου Α.Π.Θ.,
MSc. Geotechnical Engineering U.K.,
Ph.D. Γεωτεχνικής Μηχανικής Ε.Μ.Π.,
Post-Doctorate UK, Grad. Member of ICE UK.
Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατεύθυνση Γεωτεχνικής και Μεταλλευτικής Μηχανικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη, 50132, Ελλάς.
Καθηγητής ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Μεταπτυχιακό (M.Sc.) πρόγραμμα Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

Καλωσήρθατε στο νέο προσωπικό μου ιστότοπο.
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το ακαδημαϊκό αλλά και το επαγγελματικό μου έργο.

Επικοινωνία:
Εργαστήριο Γεωμηχανικής & Γεωστατικής Μηχανικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη 50100
Τηλ: +30 2461-040161-5, Εσωτ.: 179 & 245
Κιν: +30 6936425722
E-mail: csachpazis@uowm.gr and costas@sachpazis.info
URL: https://sachpazis.xyz/
Ιστοσελίδα:      https://mre.uowm.gr/
                           http://users.teiwm.gr/csachpazis/en/home/
                           https://sachpazis.xyz/
LinkedIn:            https://www.linkedin.com/in/dr-costas-sachpazis-11948317

ΚΑΙ:
Τηλ.:  +30 210 5238127, +30 210 5711263, +30 210 5711898, +30 210 5711263,
Fax: +30 210 5711461,
Κινητό: +30 6936425722 and +44 7585939944.
e-mail: costas@sachpazis.info
Σαχπάζης’ CV: Sachpazis Costas CV in English June 2019
Σαχπάζης’ CV: Sachpazis Costas CV in Greek June 2019


Κατασκευές Έργων Πολιτικού & Γεωτεχνικού Μηχανικού.
(Έξι Βίντεο Συνεχόμενα)