Καλωσήρθατε…

Καλωσήρθατε στο νέο προσωπικό μου ιστότοπο. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το ακαδημαϊκό αλλά και το επαγγελματικό μου έργο.

Κωνσταντίνος  Ι. Σαχπάζης
Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός

(BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol,
M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE)

Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής
Διευθυντής Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής
Κατεύθυνση Γεωτεχνικής και Μεταλλευτικής Μηχανικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη, 50132, Ελλάς.
Καθηγητής ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Μεταπτυχιακό (M.Sc.) πρόγραμμα Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

Επικοινωνία:
Τηλ: (+30) 2461-040161-5, Ext: 179 & 245
Fax: (+30) 210-5711461
Κιν: (+30) 6936425722
E-mail: csachpazis@teiwm.gr είτε costas@sachpazis.info

(Σύντομο CV σε pdf)

Κατασκευές Έργων Πολιτικού & Γεωτεχνικού Μηχανικού.